Dokumenty ke stažení


Podání žádosti
  1. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení žadatele, datum narození, trvalý pobyt, adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo prostřednictvím veřejné datové sítě
  2. Žádost nutno podat osobně evidenčnímu orgánu (Městský úřad BnJ) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do e-podatelny
  3. Po ověření totožnosti žadatele mu bude přiděleno přístupové jméno a heslo, které umožní přístup do registru, heslo bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou, s výjimkou žádostí podaných podle § 13, odst.3 písm. a zákona
  4. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno